Enquete BWI 2022

De keuzevakken van BWI zijn nog in ontwikkeling. Graag uw feedback, zodat we de volgorde waarin de keuzevakken ontwikkeld worden beter kunnen bepalen. Met welke keuzevakken gaan jullie op school graag aan de slag?

Keuzevakken

Bovenstaande keuzevakken zullen sowieso ontwikkeld worden. Geef aan welke keuzevakken voor jullie prioriteit hebben.