VCA

Beschrijving

Het basisaccount bevat de module VCA ter voorbereiding op het officiële VCA examen.

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

  • Brand- en explosiegevaar
  • Gevaarlijke stoffen
  • Voorkomen van ongelukken
  • Veiligheid en gezondheidswet
  • De werkplek
  • Hijsen en tillen
  • Gereedschappen en machines
  • Werkvergunning
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Elektrocutie