Rekenen

Modulen

Getallen 1F

Getallen 2F

Verhoudingen 1F

Verhoudingen 2F

Meten 1F

Meten 2F

Verbanden 1F

Verbanden 2F

Elke module voor rekenen bestaat uit verschillende hoofdstukken, bijvoorbeeld 'Vermenigvuldigen' in 'Getallen 1F'. Hiernaast zie je het stappenplan van dit hoofdstuk.

Aan het begin van een hoofdstuk wordt een instaptoets gemaakt, om het niveau waarmee de leerling start te bepalen. Met deze instaptoets kunnen vrijstellingen behaald worden voor de verschillende onderdelen binnen het hoofdstuk.

Elk onderdeel bevat een lesstofpagina met uitleg (zowel tekstueel als middels een video) en oefenvragen, zie afbeeldingen hieronder. Het onderdeel wordt vervolgens afgelosten met een diagnostische toets. Bij een voldoende score mag de leerling verder naar de volgende lesstofpagina.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een eindtoets.

image