VCA

Modulen

Brand- en explosiegevaar

Gevaarlijke stoffen

Voorkomen van ongelukken

Veiligheid en gezondheidswet

De werkplek

Hijsen en tillen

Gereedschappen en machines

Werkvergunning

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Elektrocutie

De lesmethode VCA is opgesplitst in tien modulen die aan de orde komen in een officieel VCA-examen.
De methode wordt afgesloten met enkele oude proefexamens VCA.